Minioną sobotę, 20 kwietnia, w Leśnictwie Baranowice miały miejsce tradycyjne ćwiczenia mające na celu sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego. Jak co roku, wydarzenie to przyciągało wielu uczestników z różnych instytucji.

Wszyscy strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Żorach wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu. Byli obecni również strażacy z wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu, w tym OSP Godów. Dodatkowo obecność swoją zaznaczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Rybnik oraz Urzędu Miasta Żory.

Nadrzędnym celem ćwiczeń było przetestowanie dostarczania wody do pozorowanego ogniska pożaru w lesie z punktu czerpania oddalonego o kilkaset metrów. Strażacy mieli okazję sprawdzić swój sprzęt i możliwości poruszania się pojazdów po drogach leśnych. Wydarzenie było również doskonałą okazją do testowania organizacji sztabu oraz łączności radiowej podczas takich sytuacji – jak tłumaczy komenda z Żor.

Tego dnia na zakończenie ćwiczeń, mł. brygadier Krzysztof Ograbek, pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Żorach, złożył podziękowania wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wkład w ćwiczenia.