Od 8 do 13 kwietnia 2024 roku, piątka pedagogów z żorskiego Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera miała szansę brać udział w inspirującym szkoleniu dotyczącym różnorodności kultury i integracji społecznej. Szkolenie to odbyło się w ramach projektu Erasmus+ w malowniczej, południowej hiszpańskiej metropolii – Sewilli. Ta edukacyjna wyprawa umożliwiła nie tylko zdobycie nowych umiejętności, ale również nawiązanie międzynarodowych relacji oraz wymianę doświadczeń.

Nauczyciele mieli okazję badać i analizować zagadnienia związane z wartością różnorodności kulturowej. Mieli możliwość poznawania różnic pomiędzy kulturami, tradycjami i obyczajami, podkreślając ich unikalny charakter i bogactwo. Również zajęcia praktyczne były częścią kursu, gdzie mogli odkrywać hiszpańską kuchnię i sztukę czy uczestniczyć w lekcjach prowadzonych w najmniejszym teatrze na świecie, zlokalizowanym w samym sercu Sewilli.

Spotkali się również z innymi nauczycielami z Hiszpanii i Włoch, gdzie mogli dyskutować o strategiach i narzędziach, które mogą poprawić komunikację i współpracę w międzynarodowym kontekście. Nauczyli się, jak wprowadzać edukację interkulturową do swoich codziennych lekcji, aby promować zrozumienie i tolerancję. Te nowe umiejętności były rozwijane podczas warsztatów, które dostarczały różnorodne narzędzia integrujące grupy uczniów o różnym pochodzeniu, doświadczeniach życiowych oraz języku. Wszyscy uczestnicy wymieniali się pomysłami i doświadczeniami, które mogą wykorzystać w swojej pracy nauczycielskiej oraz planowali przyszłe działania. W ramach tego intensywnego wyjazdu, grupa nauczycieli miała także możliwość kreatywnych dyskusji i refleksji nad własnym systemem wartości.