W dniu wczorajszym, tj. 29 stycznia, Prezes Rady Ministrów opublikował rozporządzenie dotyczące wyborów samorządowych zaplanowanych na rok 2024. Tym samym dzisiaj zainaugurowana została kampania wyborcza. Kandydaci mogą być zgłaszani do określonych terminów, które są zawarte poniżej, w szczegółowym harmonogramie zbliżających się wyborów.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów samorządowych 2024 roku, które zostało ogłoszone w poniedziałek, z dniem dzisiejszym wchodzi w życie. To oznacza oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, planowany termin przeprowadzenia wyborów samorządowych przypada na 7 kwietnia 2024 roku.

Podczas kwietniowego głosowania obywatele będą mieli możliwość wybrania prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. Zaistnieje także okazja do obsadzenia stanowisk radnych w radach powiatów, gmin oraz sejmikach wojewódzkich.

Ważne daty w kontekście nadchodzących wyborów to między innymi 4 marca, który jest ostatnim dniem zgłaszania kandydatów na radnych. Natomiast 14 marca to termin zgłaszania kandydatów na stanowiska wójtów, prezydentów miast oraz burmistrzów.

Poniżej przedstawiamy pełny kalendarz czynności wyborczych:

– do 12 lutego – termin na poinformowanie Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarza wyborczego o powołaniu komitetu wyborczego,
– do 22 lutego – deadline na zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych komisarzom wyborczym,
– do 27 lutego – termin powołania komisji wyborczych,
– do 4 marca – zaakceptowany czas na zgłoszenie list kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów i sejmików; ustalenie obwodów głosowania w zakładach karnych, szpitalach, domach opieki społecznej,
– do 8 marca – termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do komisarzy wyborczych,
– do 13 marca – czas na przyznanie przez PKW numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.