W dniach 16-17 lutego br., Żory staną się miejscem spotkania specjalistów z dziedziny energetyki i spawalnictwa. To tutaj odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy, który skoncentruje się na kwestiach przemian energetycznych w dobie nowoczesności oraz wyzwaniach stojących przed branżą spawalniczą. Organizatorami tego prestiżowego wydarzenia są Stalremont Sp. z o.o., Spark Welding oraz Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy Sp. z o.o. Prezydent miasta Żory, Waldemar Socha, objął Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem.

Norbert Różycki – Prezes Zarządu Stalremont Sp. z o.o., a zarazem inicjator kongresu podkreślił, że to wydarzenie ma szanse stać się jednym z kluczowych punktów w kalendarzu branży. Zgromadzi ono znakomitą grupę profesjonalistów, w tym naukowców, inżynierów oraz biznesmenów nie tylko z Polski, ale także z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję współdzielić swoje doświadczenia, wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu energetyki i spawalnictwa.

Szeroki zakres tematów, które będą poruszane podczas kongresu obejmuje m.in. wyzwania związane z budową nowych i modernizacją starych obiektów energetycznych, najnowsze technologie spawalnicze, metody pozyskiwania dotacji unijnych oraz aktualne programy unijne. Kongres będzie także doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Organizatorzy spodziewają się udziału ponad 200 przedstawicieli firm i instytucji z całej Polski i innych państw, które działają w branży energetycznej i spawalniczej. Tym samym, wydarzenie to nie tylko podkreśli istotność międzynarodowej współpracy w dziedzinie energetyki i spawalnictwa, ale także zainspiruje uczestników do dalszego rozwoju i poszukiwania innowacji w tych dynamicznie rosnących sektorach gospodarki.