Od trzech dekad Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełni rolę organu zarządzającego programami europejskimi w obszarze edukacji w Polsce. W ciągu tych lat, FRSE przekazała dofinansowanie o wartości 2,5 miliarda euro, co odpowiada wadze niemal 41 ton złota, na rozwój systemu edukacyjnego. W tym okresie, liczba korzystających z programów oferowanych przez Fundację wynosi blisko 1,5 miliona uczestników.

Kluczowym punktem misji FRSE jest promowanie i wspieranie działań mających na celu podniesienie standardów edukacji w Polsce. Realizuje to poprzez koordynację programów edukacyjnych finansowanych przez Unię Europejską oraz prowadzenie innych międzynarodowych inicjatyw.

Początkowe programy, którymi FRSE kierowała w latach 1993-1998, miały na celu zapewnienie wsparcia dla działań modernizacyjnych i reformatorskich w sektorze edukacji podczas transformacji gospodarczej. Już od 1996 roku instytucja zaczęła przygotowywać się do zarządzania programami wspólnotowymi w dziedzinie badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży obecnych w krajach Unii Europejskiej. W 1998 roku przeprowadzono pierwsze nabory do programów Socrates (Comenius, Erasmus, Arion, Lin – gua, NARIC) oraz „Młodzież dla Europy”, które otworzyły polską edukację na zachód.