2 stycznia, począwszy od godziny 4 rano, funkcjonariusze rybnickiego wydziału ruchu drogowego rozpoczęli prace nad operacją „Trzeźwość”. Działania te mają miejsce na terenie Rybnika oraz powiatu rybnickiego. Głównym celem tej akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach poprzez zapobieganie jeździe pod wpływem alkoholu.

Uczestnicy ruchu drogowego, którzy decydują się prowadzić pojazdy będąc pod wpływem alkoholu, stanowią duże zagrożenie. Niebezpieczeństwo to dotyczy nie tylko ich samych, ale także innych uczestników ruchu drogowego, których życie i zdrowie mogą być narażone na ryzyko.

W ramach tej operacji działają policjanci rybnickiego wydziału ruchu drogowego. Celem akcji jest skierowanie działań przeciwko kierowcom, którzy zdecydowali się na prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Policyjne patrole sprawdzają stan trzeźwości kierowców na obszarze całego powiatu. Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, a w szczególności obniżenie liczby wypadków drogowych – zwłaszcza tych, które są wynikiem jazdy pod wpływem alkoholu. Patrole policyjne jednocześnie prowadzą kontrole stanu trzeźwości w kilku lokalizacjach.