Po wielu miesiącach konfliktu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) zlokalizowane w Rybniku zakończyło spór zbiorowy. Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia z organizacjami związkowymi, które reprezentują pracowników tej kluczowej dla miasta instytucji, stanowiło główny cel nowego prezesa zarządu, który przyjął swoje obowiązki w połowie września.

Spór zbiorowy, zapoczątkowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy „Solidarność” pod koniec czerwca, obejmował kwestie wprowadzenia specjalnego dodatku do wynagrodzenia za pracę w weekendy oraz święta, która są zgodnie z prawem dni wolnymi od pracy. „Solidarność” przedstawiła także postulaty dotyczące finansowych nagród uznaniowych dla pracowników oraz dwuetapowego podwyższenia ich płac.

Jednak, pomimo tych skomplikowanych rozmów, udało się osiągnąć porozumienie we wszystkich kwestiach wysuwanych przez związki zawodowe.

Zarząd PWiK nie tylko doszedł do zgody z „Solidarnością”, ale także z inną organizacją związkową działającą w ich obrębie. Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji porozumiał się z zarządem odnośnie wypłaty nagrody uznaniowej dla całego personelu przedsiębiorstwa na koniec roku 2023.