Wiadomość, która nie nastraja optymistycznie, dotarła do mieszkańców dwóch miast – Żor oraz Jastrzębia-Zdroju. Wkrótce bowiem zamiast obowiązujących stawek za dostarczanie wody i usuwanie ścieków, będą musieli zacząć płacić wyżej. Średnio o nieco mniej niż 2 złotych.

Podwyżka cen za usługi związane z wodą i ściekami dotknie tych, którzy korzystają z usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Żorach. O te zmiany poinformowało przedsiębiorstwo na swojej stronie internetowej, a nowe, wyższe ceny zaczną obowiązywać już za kilka dni.

Zarząd PWiK w Żorach, którego prezesem jest Michał Pieczonka, informuje, że nowe taryfy wprowadzono na mocy decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Zmiany te zaczynają obowiązywać od 29 listopada i mają trwać przez kolejne trzy lata. Dotyczą one zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmiany w taryfach objęły miasto Żory oraz ulice Osińską, Myśliwską i Rajską w Jastrzębiu-Zdroju.