Wszystkie biura paszportowe na obszarze województwa śląskiego, w tym również lokalne biuro w Żorach, będą zamknięte dla petentów w nadchodzący czwartek, konkretnie 2 listopada. To oznacza, że wszelkie sprawy dotyczące dokumentów paszportowych nie zostaną obsłużone tego dnia.

Niemniej jednak, decyzja o tym jednodniowym zamknięciu biur paszportowych na terenie całego województwa śląskiego, nie wynika z przypadku. Jest ona podyktowana obchodami Narodowego Święta Niepodległości, które jak co roku przypada 11 listopada. Z uwagi na to, że w tym roku kalendarzowe święto przypadnie na sobotę, wyznaczono inny dzień jako wolny od pracy dla pracowników służby cywilnej – czwartek 2 listopada.

Śląski Urząd Wojewódzki, który jest odpowiedzialny za prowadzenie i zarządzanie działalnością biur paszportowych na terenie województwa śląskiego, udostępnił oficjalną informację o tej decyzji. Powodem jest wyznaczenie 2 listopada jako dnia wolnego dla członków korpusu służby cywilnej z racji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które w 2017 roku przypada na sobotę.