Trwa rekrutacja na zamiejscowy wydział Akademii Górnośląskiej w Żorach. Chcesz się kształcić? Sprawdź ofertę i rozpocznij naukę na studiach!

W naszym mieście działa zamiejscowy wydział Akademii Górnośląskiej. Wydział w Żorach funkcjonuje już ponad 20 lat. Na wydziale uczyło się wielu młodych ludzi z naszego regionu, a nawet z dalszych regionów Polski. Wydział cieszy się dużym uznaniem. Nic w tym dziwnego, ponieważ dydaktycy cały czas dbają o to, aby oferta edukacyjna wciąż była atrakcyjna dla studentów. Oferta jest aktualizowana o kierunki zgodne z potrzebami współczesnego rynku pracy.

Studenci mogą wybierać spośród różnorodnych ofert. Na wybranych kierunkach mogą także specjalizować się w dowolnym obszarze. Aktualne kierunki uczelni to: zarządzanie, administracja, finanse i rachunkowość, logistyka. Studia prowadzone są na I i II stopniu edukacji. Oferta przedstawia również kierunki podyplomowe z zakresu: Prawa i administracji, BHP – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Kadr i płac, Rachunkowości.

Uczelnia stara się prowadzić zajęcia z praktykami w formie warsztatów. W ten sposób młodzi ludzie zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Uczelnia oferuje również program stypendialny wspierający studentów. Wśród zalet uczelni można wskazać również wysoki poziom nauczania, znakomitą kadrę dydaktyków i oczywiście wieloletnie doświadczenie.