Niedawno zakończyło się głosowanie w sprawie projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego. Teraz mamy już wyniki tego głosowania. Mieszkańcy Żor wybrali cztery pomysły, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Rekordowa frekwencja

W tym roku oddano ponad dziewięć tysięcy głosów, co jest rekordem frekwencji! Niestety ponad dwieście oddanych głosów było nieważnych. Żorzanie mieli do wyboru osiem projektów, na które mogli oddać swoje głosy. Połowa spośród nich zostanie wpisana w budżecie na przyszłoroczne inwestycje.

Jakie projekty zostały wybrane?

  1. Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach-Roju,
  2. Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach,
  3. „Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach,
  4. Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Projekty niewybrane do realizacji

  • Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim w Żorach,
  • Siłownia dla osób niepełnosprawnych,
  • Doposażenie przestrzeni rekreacyjnych, ogólnodostępnych i szkolnych na terenie miasta Żory w stoły do gry w szachy, chińczyka, piłkarzyki,
  • Budowa ul. Statki – budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem.