Żory są jednym z miast, gdzie można bezpłatnie wykonać badanie anty-HCV w ramach kampanii „Śląsk wolny od HCV”. To badanie można wykonać w placówkach ALAB laboratoria, które w Żorach znajduje się na os. 700-lecia Żor.

Czym jest HCV?

Wirus HCV jest przyczyną zapalenia wątroby typu C, a rozprzestrzenia się głównie przez kontakt z krwią. Przez wiele lat możemy być nieświadomi tego, że zaraziliśmy się tym wirusem, bo może nie wykazywać objawów. Wątroba nie posiada nerwów czuciowych, dlatego sama w sobie nie boli oraz jest dość wytrzymałym narządem, który musi sobie radzić ze skutkami złej diety czy używek.

Konsekwencją wirusowego zapalenia wątroby typu C może pozapalna marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy, dlatego tak ważne jest zdiagnozowanie choroby, ponieważ im wcześniej to zrobimy, tym bezpieczniejsze i skuteczniejsze jest leczenie.

Badanie i leczenie

Badanie wykonuje się z krwi żylnej, to tam sprawdzana jest obecność wirusa. W przypadku otrzymania wyniku pozytywnego wykonuje się jeszcze badanie weryfikujące, potwierdzające lub wykluczające.

Leczenie wirusa odbywa się w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia i jest w pełni refundowane, nie wymaga hospitalizacji i trwa około 2-3 miesięcy. Terapia lekami jest bezpieczna, a jej skuteczność jest na poziomie 99-100%, co znaczy, że niemal każdy przypadek zostaje wyleczony, ale w tym celu bardzo przydatna jest szybka diagnoza.