Dzisiaj na terenie całego województwa, funkcjonariusze policji przeprowadzają operację kontrolno-prewencyjną o nazwie „Prędkość”. Głównym celem tej akcji jest wymuszenie na kierowcach zasady przestrzegania ustawowych ograniczeń prędkości. W działaniach biorą udział również specjalistyczne grupy policyjne SPEED, które specjalizują się w walce z nadmierną prędkością.

Podczas realizacji działań, policjanci będą monitorować prędkość pojazdów za pomocą różnorodnych metod – zarówno statycznych, jak i dynamicznych. Wykorzystane zostaną do tego radiowozy z wideorejestratorami. Szczególne skoncentrowanie sił nastąpi w miejscach, które są notoryczne ze względu na częste incydenty drogowe spowodowane przekroczeniem dozwolonej prędkości – to jest między innymi w pobliżu przejść dla pieszych.

Główne zadanie policyjnych grup SPEED to zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na drodze, zwłaszcza tym wynikającym z przekraczania maksymalnej dopuszczalnej prędkości.

Niestosowanie prędkości do warunków na drodze jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, które kończą się tragicznie. Dlatego apelujemy do kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach wymagających tego z uwagi na przepisy lub zdrowy rozsądek. To dotyczy zwłaszcza miejsc takich jak: przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe czy skrzyżowania.