Daniel Wawrzyczek, który w przeszłości pełnił rolę wiceprezydenta Żor, nie oddala się od sfer polityki miejskiej. Pomimo zmiany stanowiska po ostatnich wyborach samorządowych, nadal pozostaje blisko prezydenta. Wcześniej był zastępcą prezydenta Żor, a teraz stał się pełnomocnikiem urzędującego prezydenta Waldemara Sochy.

Fascynujące jest to, że Wawrzyczek był jedynym kandydatem w konkursie na pełnomocnika prezydenta miasta. Jest to duża odpowiedzialność, ponieważ będzie nadzorował pracę wielu wydziałów: urbanistyki i architektury, skarbu miasta, geodezji kartografii, katastru, polityki społecznej, inżynierii środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi.

W konsekwencji nowego stanowiska, Daniel Wawrzyczek podjął decyzję o rezygnacji z mandatu radnego. Zmiana ta wprowadziła także nowe twarze do Rady Miasta. Miejsce Wawrzyczka zajmie teraz Małgorzata Celińska.