Zapraszamy na spotkanie dedykowane wyborowi przedstawicieli do Żorskiej Rady Seniorów III kadencji. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca, dokładnie o godzinie 15:00. Miejsce spotkania to sala narad Urzędu Miasta Żory, znajdująca się na I piętrze budynku przy ul. Rynek 9.

Chcielibyśmy zwrócić się bezpośrednio do Żorskich Organizacji Pozarządowych, które prowadzą aktywności na rzecz środowiska osób w podeszłym wieku. Właśnie Wy jesteście serdecznie zaproszeni na spotkanie, które odbędzie się 17.06.2024 r., o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory – I piętro, ul. Rynek 9. Celem zebrania jest dokonanie wyboru przedstawicieli Waszych organizacji do Żorskiej Rady Seniorów III kadencji.

Prosimy o delegowanie reprezentantów Waszych organizacji na to ważne spotkanie. W przypadku zainteresowania udziałem, prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonej karty zgłoszenia.

Między innymi, Żorska Rada Seniorów ma za zadanie promowanie integracji, wsparcia oraz reprezentowania interesów środowiska seniorów na arenie publicznej. Rada działa na podstawie Uchwały nr 500/XLVII/14 z dnia 29 maja 2014r. Zgodnie z postanowieniami Statutu Żorskiej Rady Seniorów, dziewięciu reprezentantów w Radzie, którzy przekroczyli 60. rok życia, są wybierani przez organizacje pozarządowe.