W nadchodzącym dniu 7 kwietnia, obywatele znów zostaną wezwani do oddania swoich głosów w wyborach. Tym razem będą mieli okazję wybrać swojego prezydenta, przedstawicieli Rady Miasta oraz członków Sejmiku Wojewódzkiego. W mieście Żory zaszły pewne zmiany dotyczące organizacji obwodów i okręgów wyborczych.

Bez wątpienia, jedną z istotnych nowości jest powstanie zupełnie nowego obwodu wyborczego. Ta zmiana dotyczy osiedla Gwarków. Po złożeniu wniosku do Komisarza Wyborczego o utworzenie nowego obwodu, prezydent Żor otrzymał zielone światło dla tej koncepcji.

Nowo powstały, stały obwód wyborczy noszący numer 24 będzie miał swoją siedzibę w świetlicy Wyspa znajdującej się przy ulicy Gwarków 24. Ten obwód obejmie teren osiedla Gwarków oraz kilka budynków położonych w jego sąsiedztwie.

Urząd Miasta w Żorach informuje, że na mocy decyzji Komisarza Wyborczego doszło również do zmiany podziału Miasta Żory na okręgi wyborcze. Najbardziej istotna zmiana dotyczy obwodu numer 5 (Osiny), który teraz został włączony do okręgu numer 3 (wcześniej był częścią okręgu numer 1). Dodatkowo, dostosowano liczbę radnych do wyboru w poszczególnych okręgach wyborczych, biorąc pod uwagę dynamikę zmian demograficznych na tych terenach.