Miasto Żory było gospodarzem LVI sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem Waldemar Socha, prezydent tego miasta, świętuje ćwierćwiecze swojej prezydentury. Dodatkowo, Socha zdradził swoje plany na przyszłość, mówiąc o zamiarze ponownego kandydowania w kolejnych wyborach na siódmą kadencję. Wciąż ma wiele ambitnych planów, które chciałby zrealizować dla dobra lokalnej społeczności. W trakcie zgromadzenia, podjęto decyzje dotyczące kluczowych kwestii dla samorządów śląskich.

Śląski Związek Gmin i Powiatów to najpotężniejsza organizacja samorządowa na terenie naszego regionu skupiająca obecnie 156 jednostek samorządu terytorialnego. Sesję zorganizowano w piątek, 8 grudnia, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Początek obrad ogłosił Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku i jednocześnie prezydent miasta Rybnik. Na powitanie delegatów i gości specjalnych zgromadzenia, przemówił prezydent Żor – Waldemar Socha. Opowiedział o ewolucji, którą przeszło miasto podczas jego długiej kadencji, co uwypuklono w towarzyszącej prezentacji filmowej.

Waldemar Socha wyraził swoją dumę z przemian, które zaszły w Żorach przez te lata. Podkreślił, że największym osiągnięciem jest fakt, iż Żory, kiedyś zaniedbane miasto, stały się teraz miejscem dynamicznego rozwoju. Wszystko to stanowi dowód na skuteczność realizowanej przez niego polityki oraz motywację do dalszej pracy na rzecz mieszkańców.