Debata, którą zorganizowano pod przewodnictwem podinsp. Krzysztofa Stankiewicza – kierownika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, odbyła się z udziałem insp. Marka Nowakowskiego, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Konferencję rozpoczęto minutą ciszy ku czci tragicznie zmarłych kolegów policjantów z Wrocławia.

Głównym punktem spotkania była analiza stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Omówiono m.in. liczby i przyczyny wypadków.

W trakcie pierwszych 11 miesięcy roku 2023 na terenie Śląska doszło do 1725 wypadków drogowych, które pochłonęły życie 113 osób (w tym 38 pieszych, 6 rowerzystów i 12 motocyklistów) oraz spowodowały urazy u 2012 osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, to oznacza spadek o 121 zdarzeń, oto mniej zginęły 32 osoby.

Przy analizie przyczyn wypadków, najczęściej wymieniano nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz przekraczanie dozwolonej prędkości. Wśród tych tragicznych zdarzeń, 482 dotyczyło pieszych, w tym 38 z nich poniosło śmierć. Zastrasza fakt, że aż 279 takich zdarzeń miało miejsce na oznaczonych przejściach dla pieszych, gdzie zginęło 15 osób.

Policja w omawianym okresie zdecydowała o zatrzymaniu 11088 kierowców i uniemożliwieniu im dalszej jazdy. To jest o 116 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.