Żorska placówka kulturalna – kino „Na Starówce”, miała zaszczyt gościć miejskie uroczystości związane z obchodem Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami wydarzenia byli lokalne władze miasta, na czele których stał Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha. Podczas ceremonii wręczył on stypendia dla najbardziej zdolnych uczniów, co jest formą docenienia ich pracy i wysiłku.

W dniu 13 października, piątkowe popołudnie upłynęło pod znakiem świętowania Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie to miało miejsce w jednym z żorskich kin – „Na Starówce”.

Akademii ku czci Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyli nie tylko uczniowie ze swoimi rodzicami, ale też przedstawiciele Urzędu Miasta w Żorach, dyrektorzy różnych placówek oświatowych oraz oczywiście prezydent miasta – Waldemar Socha. Wszyscy zgromadzeni celebrując ten dzień, oddali hołd edukacji narodowej. Ponadto, nauczyciele i inni pracownicy oświaty z miasta Żory, za swoją ciężką pracę i zaangażowanie, zostali szczególnie wyróżnieni i nagrodzeni.