Z dniem 18 września, rozpoczyna się kluczowy moment dla Żorskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. W tym etapie, mieszkańcy miasta Żory, niezależnie od swojego wieku, mają prawo głosować i decydować o przeznaczeniu kwoty wynoszącej 2,5 miliona złotych.

W ramach edycji ŻBO 2024, obywatele Żor mieli szansę zgłosić projekty ogólnomiejskie. Propozycje te powinny mieć wartość zawierającą się w przedziale od minimum 100 tysięcy do maksymalnie 2,5 miliona złotych. Urząd Miasta Żory otrzymał w sumie 14 wniosków. Nad ich analizą pracował Zespół Weryfikujący, utworzony przez Prezydenta Miasta – Waldemara Sochę.

Głównym zadaniem Zespołu było zbadanie, czy wnioski spełniają wszystkie kryteria formalne oraz czy sugerowane działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i strategiami przyjętymi przez miasto. Zespół dokonał również oceny technicznej możliwości realizacji projektów oraz sprawdził, czy można je zrealizować w przeciągu jednego roku. Po skrupulatnej weryfikacji, do etapu głosowania zakwalifikowano 13 propozycji.