Pamiętaj, że ponosząc inwestycję budowlaną wiele kosztów możesz odliczyć od podatku PIT. Wśród takich kosztów znajduje się m.in. wszelkie prace związane z zmniejszeniem zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynku, prace związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, inwestycja w przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, zmianę źródła energii na odnawialne źródło energii.

Żeby skorzystać w ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym należy wskazać inwestycję, a także wszystkie koszty poniesione w ramach przeprowadzonych remontów. Wszystkie wydatki, które zostały zainwestowane w remonty pomniejszają podstawę opodatkowania. Ta sytuacja wpływa na obniżenie wysokości podatku dochodowego, który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Ponadto do składanego zeznania PIT należy dołączyć również formularz PIT/O. Do Urzędu Skarbowego należy także dostarczyć wszystkie faktury, które potwierdzają dokonane zakupy.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć sporą kwotę pieniędzy. Limit odliczeń wynosi 53 000 zł. Co więcej odliczenie przysługuje każdemu podatnikowi z osobna. Jest to szczególnie przydatna informacja w przypadku małżonków lub współwłaścicieli nieruchomości.