Idea pracy zdalnej funkcjonuje już od pewnego czasu. Jednak dopiero pandemia uświadomiła wielu pracodawcom, że tryb pracy w systemie home-office może być skuteczny, wydajny i ograniczający koszty zatrudnienia. Z punktu widzenia pracownika taki tryb pracy również ma wiele zalet, wśród których można wymienić brak kosztów związanych z podróżami do pracy i z powrotem, oszczędność czasu, czy możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca pod warunkiem dostępu do komputera, telefonu lub innych niezbędnych narzędzi. Jednak co zrobić, aby wykonywać zadania skutecznie?

Zawody, w których możliwy jest tryb pracy zdalnej

Istnieją zawody, w których praca zdalna nie jest możliwa. Dotyczy to przede wszystkim większości usług, handlu bezpośredniego, czy prac fizycznych. Jednak z łatwością można przenieść w tryb home-office prace biurowa, która nie wymaga kontaktu z petentami lub wglądu do papierowej dokumentacji przechowywanej w firmie. Oferty pracy w trybie home-office można znaleźć na gowork.pl. Wśród zawodów mających swoją przyszłość w trybie zdalnym można wymienić między innymi copywriting, obsługę stron i sklepów internetowych, zawody związane z projektowaniem wnętrz lub ogrodów. Nawet w branży budowlanej istnieją specjalizacje nie wymagające częstego przebywania w siedzibie firmy, takie jak na przykłady kosztorysant. Chociaż w większości przypadków konieczna jest sporadyczna wizyta w biurze lub terenowy rekonesans, jednak większość obowiązków zawodowych można wykonywać z domowego biura.

W jaki sposób przygotować miejsce do pracy?

Praca w trybie home-office wymaga odpowiedniego podejścia. Oczywiście są osoby, które skutecznie będą realizowany swoje obowiązki w piżamie i z łóżka, jednak najczęściej takie nastawienie sprawia, że spada wydajność i trudniej się skupić za zadaniach. Podobnie jak w pracy biurowej dobrze jest się odpowiednio przygotować i zacząć prace po pożywnym śniadaniu. Opuszczając łóżko czas pożegnać się z piżamą i ubrać się w odzież codzienną. Bezpiecznym rozwiązaniem jest stworzenie w domu przestrzeni biurowej, która będzie przeznaczona wyłącznie do pracy. W tym celu najlepiej sprawdza się biurko z wygodnym, regulowanym w wielu płaszczyznach krzesłem, na którym z przyjemnością spędzimy zadany czas pracy. Otoczenie nie powinno rozpraszać wieloma bodźcami. Uporządkowane miejsce, w którym znajdują się wyłącznie niezbędne do pracy przedmioty, sprawi, że uwaga będzie skupiona wyłącznie na realizacji zadania. W podniesieniu efektywności skuteczna jest metoda zwana Pomodoro. Polega ona na ustawianiu czasomierza na dwudziestopięciominutowe okresy pracy, przedzielane krótkimi przerwami. Praca w takim trybie staje się efektywniejsza i pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu skupienia. Taka metoda ułatwia także pogodzenie pracy z domowymi obowiązkami bez ryzyka marnotrawienia czasu.

Praca zdalna jest forma, która stwarza wiele możliwości. Przy odpowiednim podejściu i motywacji można taki tryb połączyć na przykład z wychowywaniem dzieci, które we wczesnym wieku wymagają stałej opieki i uwagi. Umożliwia to funkcjonowanie na rynku pracy młodym rodzicom. Jednak jest także możliwość realizowania swoich pasji takich jak podróże bez konieczności wykorzystywania długich okresów urlopowych lub w skrajnych przypadkach całkowitej rezygnacji z pracy. Zagrożeniem w takim trybie jest duża ilość czynników, które mogą rozpraszać i obniżać efektywność, jednak odpowiednie przygotowanie i nastawienie na cele pozwoli sprawić, że praca w systemie home-office będzie doskonałym sposobem na życie.