Inicjatywę, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez edukację, wspólnie podjęli urzędnicy miasta Żory i lokalna policja. Zdecydowali oni o organizacji konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, specjalizujących się w kierunkach związanych z ratownictwem i służbami mundurowymi. Konkurencja ta została nazwana „Międzypowiatową Olimpiadą Bezpieczeństwa”. Do udziału w rywalizacji zaprasza się uczniów pięciu powiatów Śląska: cieszyńskiego, jastrzębskiego, rybnickiego, wodzisławskiego i żorskiego.

To niecodzienna inicjatywa jest pierwszą tego typu akcją realizowaną przez obie instytucje. Głównym jej celem jest przede wszystkim uświadomienie młodzieży, jak istotne jest zdolność do podejmowania działań ratowniczych oraz dbałość o zdrowie i życie innych. To również okazja do pogłębienia współpracy między różnymi formacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, co niewątpliwie stanowi klucz do efektywnego działania na tym polu.

Nie jest przypadkiem, że wrzesień został wybrany jako miesiąc organizacji tego konkursu. W dniach od 16 do 22 września 2024 roku na terenie całej Europy odbędzie się kampania „ROAD SAFETY DAYS” (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Akcja ta jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL i wspierana przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). To również moment, kiedy dzieci i młodzież wracają do szkół po wakacjach.

Konkurs ma na celu nie tylko promowanie służby w Policji, ale również rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez uczniów szkół średnich. Celem jest także edukacja młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz budowanie zaufania do służb mundurowych. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z szeregiem zadań, takich jak: test wiedzy ogólnej, sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelanie z broni laserowej, pokonanie toru przeszkód, a także bieg drużynowy.