Zarówno PKP Polskie Linie Kolejowe jak i Budimex osiągnęły porozumienie dotyczące unowocześnienia odcinka linii kolejowej nr 148, który łączy miejscowości Pszczynę i Żory. Harmonogram przewiduje zakończenie prac modernizacyjnych po upływie 31 miesięcy.

Rok temu PKP PLK zaprosiło do udziału w przetargu na projektowanie i wykonawstwo prac remontowych na wspomnianym odcinku linii. Ze zgłoszonych 11 firm, finalnego wyboru dokonano po długotrwałym procesie poszukiwania odpowiedniego finansowania dla przedsięwzięcia. Ostatecznie, decyzję podjęto na korzyść firmy Budimex, której oferta wynosiła 258,5 mln zł netto (318 mln zł brutto), czyli znacząco mniej niż szacowany budżet PKP PLK wynoszący 456,441 mln zł brutto.

Planowane zmiany obejmują wymianę torów i sieci trakcyjnej, przebudowę punktów styku kolei z drogami oraz unowocześnienie przystanków pasażerskich. Dotyczy to około 25 km torów i sieci trakcyjnej. Dzięki realizacji tych prac, prędkość podróżowania pociągów pasażerskich wzrośnie z obecnych 50-60 km/h do 120 km/h (a pociągów towarowych do 100 km/h). Aktualne ograniczenia prędkości powodują, że na niektórych odcinkach pociągi muszą jechać jeszcze wolniej. PKP PLK zapowiada, że dzięki modernizacji czas podróży skróci się o 10 minut – z 32 do 22 minut.

Projekt nie tylko przewiduje unowocześnienie torów, ale także zmodernizowanie peronów i infrastruktury pasażerskiej przystanków takich jak: Suszec Rudziczka, Suszec Kopalnia, Radostowice, Pszczyna Czarków. Perony zostaną podwyższone dla ułatwienia pasażerom wsiadania i wysiadania z pociągów. Dodatkowo stacja i przystanki zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Planowane są także prace nad 54 obiektami inżynieryjnymi, takimi jak mosty i przepusty, oraz przebudowa 16 przejazdów kolejowo-drogowych.