Pierwszy wnioskodawca czekający na możliwość złożenia dokumentów o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w domu, spędził w kolejce aż 17 godzin. To wydarzenie miało miejsce wczoraj (08.04.) w mieście Rybnik, gdzie oficjalnie rozpoczęto proces przyjmowania wniosków na ten cel.

Program dofinansowania, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, zakłada możliwość uzyskania przez beneficjentów nawet do 45 tysięcy złotych. Te środki mają służyć do zastąpienia starego pieca węglowego nowoczesną pompą ciepła. Całość jest realizowana dzięki inicjatywie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, którego dyrektorem jest Adam Wawoczny.

Adam Wawoczny podkreśla entuzjazm związany z realizacją tego projektu: „Zamierzamy starać się o grant o wartości 30 milionów złotych przeznaczony na OZE, czyli odnawialne źródła energii. Naszym celem jest wymiana pieców węglowych na pompy ciepła. Cieszy mnie fakt, że ludzie są tak bardzo zaangażowani i świadomi, dlatego stawiają w kolejce. Kwoty zostały rozdzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców w poszczególnych gminach. Mówimy tu o 25 gminach subregionu, z których niektóre zgłosiły kilkanaście wniosków, ale jest także Rybnik, gdzie liczba wniosków przekracza 100”.