Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę terenu pod sezonowe ogródki gastronomiczne zostało opublikowane przez Prezydenta Miasta Żory. Przetarg, który jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, dotyczy okresu od maja do września w latach 2024-2026. Planowane miejsce na ogródki to umiejscowiona na rynku część działki nr 2441/222.

Prezentowany grunt o powierzchni 0.9013 hektara jest zlokalizowany w mieście Żory, a szczegółowe dane dotyczące lokalizacji to karta mapy 7 obręb Żory. Księga wieczysta dla tego terenu jest prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach pod numerem GL1X/00001744/4, a jednostka rejestrowa to 4821. Teren ten jest oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako KP – ciągi piesze i tereny o dominacji ruchu pieszego.

Na ww. działce planowane są cztery sezonowe ogródki gastronomiczne. Pierwszy i drugi ogródek mają po 100 metrów kwadratowych powierzchni i znajdować się będą w pobliżu fontanny, zgodnie z dołączonym załącznikiem mapowym. Trzeci ogródek gastronomiczny będzie miał powierzchnię 87 metrów kwadratowych i zlokalizowany będzie naprzeciwko budynku o numerze 9. Ostatni, czwarty ogródek ma powierzchnię 102 metry kwadratowe i znajduje się naprzeciwko tego samego budynku co trzeci.