W Muzeum Miejskim w Żorach, dokładnie 9 września tego roku, o godzinie 11:00, miały miejsce ćwiczenia z zakresu ewakuacji. Wydarzenie to nie było przypadkowe, ma przede wszystkim na celu trening i przygotowanie personelu do prawidłowego postępowania w sytuacjach, które mogą nieść ze sobą zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

Specyfika tych ćwiczeń polegała na symulacji ewakuacji nie tylko osób, ale również mienia ruchomego z obiektów zabytkowych. Przeprowadzenie takich działań ma kluczowe znaczenie dla zarówno pracowników, jak i gości obiektu, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć procedury bezpieczeństwa i szybko reagować w razie rzeczywistego zagrożenia.