Rozpoczyna się eliminacja bezprawnie zlokalizowanego składowiska niebezpiecznych odpadów w miejscowości Żory. Warto przypomnieć, że pierwsze dowody na jego istnienie pojawiły się na terenie nieruchomości usytuowanej przy ulicy Sosnowej w 2019 roku. Estymowany koszt całkowitego usunięcia składowiska wynosi prawie 2 mln złotych, co skłania lokalne władze do poszukiwania zewnętrznego wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia.

Począwszy od momentu odkrycia składowiska, Urząd Miasta w Żorach podjął wszelkie dostępne kroki celem wyeliminowania zgromadzonych tam odpadów przez odpowiedzialne za to osoby i jednostki. Mimo przeprowadzonego postępowania administracyjnego, dwukrotnego podejmowania decyzji oraz jej późniejszego unieważnienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie udało się efektywnie zidentyfikować właścicieli odpadów według definicji zawartej w ustawie o odpadach ani nałożyć na nich obowiązku usunięcia odpadów – jak informuje urząd miasta w oficjalnym komunikacie.

Całkowita ilość zgromadzonych odpadów szacowana jest na około 360 ton. Składowane są tam zarówno odpady płynne, jak i stałe, a także szlamy. Materiały te przechowywane są w plastikowych zbiornikach typu mauser o pojemności tysiąca litrów, w beczkach oraz częściowo na przyczepach ciężarówek.