Żory, małe miasto na Śląsku, może poszczycić się posiadaniem starożytnego cmentarza katolickiego, na którym nie odbywają się już żadne pogrzeby od przeszło 100 lat. Obecnie to miejsce ma nową rolę – stało się parkiem wyposażonym w ścieżki dla pieszych oraz ławki do odpoczynku.

Cmentarz ten, ulokowany w sercu miasta pomiędzy ulicami Klimka i Męczenników Oświęcimskich, pełni funkcję parku pocmentarnego już od wielu lat. Jednak dotychczas był to obszar raczej niedostępny dla ogółu społeczeństwa. Teren cmentarza kryje w sobie wiele starych, a czasem niestety również zniszczonych grobów.

Kilka miesięcy temu przyszła pora na realizację planów, które powstały kilka lat wcześniej. Prace renowacyjne objęły staranny porządek terenu cmentarza. Odtworzono alejki, oddzielając tym samym miejsca pochówków od przejść. W efekcie cała przestrzeń została otwarta na mieszkańców miasta.

Obecnie wysokie ogrodzenie nie ogranicza dostępu do terenu cmentarza. Mieszkańcy Żor odwiedzają to miejsce znacznie częściej niż poprzednio, zwykle w okresie Wszystkich Świętych. Głównym celem tych zmian była chęć otwarcia tej przestrzeni dla mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla miejsca spoczynku zmarłych. Dodatkowo pragnęliśmy poprawić estetykę terenu oraz jego atrakcyjność.