W województwie śląskim wykryto pierwszy przypadek zarażenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Dodatni wynik został pozyskany na terenie powiatu będzińskiego i dotyczył dzika. Sprawy nie można absolutnie lekceważyć! Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to poważna choroba świń domowych oraz dzików. Jest zakaźna i groźna.

Ludzie nie są narażeni za zakażenie wskazanym wirusem. W przypadku zakażenia zwierząt wskazanym wirusem są one natychmiastowo zabijane, a ich ciała utylizowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Podejrzanych o chorobę zwierząt nie można leczyć. W przypadku zarażenia należy postępować zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, ustalonymi przez Wojewodę Śląskiego.

W strefach, które są objęte zakażeniem zabrania się: wyprowadzania świń z pomieszczeń, targów i wystaw związanych z udziałem świń, skupu, obrotu, a także wywożenia z gospodarstwa podłych świń do zakładów utylizacyjnych. Najpierw należy poinformować o tym powiatowego lekarza ds. weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o konieczności przestrzegania zasad w przypadku wystąpienia zagrożenia. Należy dokładnie dezynfekować obuwie, transport, powierzchnię gospodarstw.